Czwartek, 30 Czerwiec 2022 r. ,   Arnolda, Emilii, Lucyny

Egzamin maturalny z geografii

   5

Geografia jest jednym z najchętniej zdawanych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Obecnie może być ona zdawana wyłącznie jako przedmiot dodatkowy, co oznacza, że jest zdawana wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Nie ma możliwości zdawania matury z geografii na poziomie podstawowym, jak to było jeszcze kilka lat temu.

Jak się dobrze przygotować do egzaminu maturalnego z geografii?

Matura z geografii to egzamin wymagający głównie dużej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce. Podobnie jak każdy inny egzamin, wymaga odpowiedniego przygotowania.

Głównym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego z geografii powinny by przede wszystkim podręczniki szkolne. Zawierają one wszystkie informacje określone w podstawie programowej z geografii na poziomie rozszerzonym. Uzupełnieniem informacji z podręczników są repetytoria oraz atlasy z mapami. Dobra znajomość map przyda się podczas rozwiązywania niektórych zadań np. zadań ze skali oraz innych zadań wymagających czytania map. 

Repetytoria z kolei pozwolą na powtórzenie materiału i jego utrwalenie oraz usystematyzowanie, a dodatkowo pozwolą na zweryfikowanie, który materiał wymaga jeszcze dodatkowych powtórzeń. Podczas przygotowywanie się do egzaminu maturalnego bardzo ważne jest również zapoznanie się z arkuszami maturalnymi z poprzednich lat, co pozwoli na oswojenie się z typami zadań pojawiającymi się na maturze oraz na poznanie zasad oceniania poszczególnych typów zadań. Dodatkowo, przygotowując się do egzaminu, można rozważyć skorzystanie z korepetycji lub kursu online, zwłaszcza w sytuacji, gdy nauczyciel nie potrafi przekazać wiedzy w przystępny sposób.

Jak wygląda egzamin maturalny z geografii?

Egzamin maturalny z geografii jest egzaminem pisemnym, zdawanym jedynie na poziomie rozszerzonym. Składa się z kilkudziesięciu zadań i standardowo trwa 180 minut (może zostać wydłużony dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). W trakcie egzaminu można korzystać z kilku przedmiotów pomocniczych, takich jak lupa, prosty kalkulator oraz linijka.

Arkusz egzaminacyjny zawiera dwa typy zadań: zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach zamkniętych należy wybrać prawidłową odpowiedź z podanych. Wśród zadań zamkniętych możemy spotkać zadania jednokrotnego wyboru, zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania polegające na dopasowaniu do siebie różnych elementów. W zadaniach otwartych należy samemu stworzyć odpowiedź na zadane pytanie w postaci krótkiego tekstu, uzupełnienia luk bądź też narysowania wykresu lub schematu.

Zadania na egzaminie maturalnym obejmują zadania z następujących obszarów tematycznych:

1) Interpretacja i przetwarzanie informacji o wybranym regionie Polski z wykorzystaniem map oraz innych materiałów źródłowych.

2) Współzależności i procesy w systemie Ziemi - ruchy Ziemi, atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera, biosfera. Środowisko przyrodnicze Polski i jego związki z gospodarką.

3) Procesy i powiązania społeczno-gospodarcze na świecie i w Polsce. Relacje człowiek-środowisko w różnych skalach przestrzennych i czasowych.

Osoby, które brały udział w olimpiadzie geograficznej i zdobyły tytuł laureata lub finalisty konkursu są zwolnione z pisania egzaminu maturalnego i otrzymują z niego maksymalny wynik na świadectwie.

Jakie kierunki można studiować po maturze z geografii?

Matura z geografii najczęściej wybierana jest jako przedmiot dodatkowy przez osoby, które chcą zostać przyjęte na kierunki przyrodnicze. Takie osoby nie tylko chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat całego świata, ale bardzo często chcą brać udział w różnych pracach badawczych w przyszłości, a matura z geografii może im to umożliwić. Jednak nie tylko takie osoby decydują się na przystąpienie do egzaminu maturalnego z geografii. 

Matura z geografii daje możliwość podjęcia studiów na bardzo wielu zróżnicowanych kierunkach, takich jak np. geografia, geologia, archeologia, gospodarka przestrzenna, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, turystyka i rekreacja, polityka społeczna, pedagogika, stosunki międzynarodowe, logistyka czy marketing. Lista ta jest naprawdę długa. 

W niektórych przypadkach wystarczy sama matura z geografii, żeby zostać przyjętym, w innych przypadkach konieczne jest również zdawanie matury z innych przedmiotów, jak np. rozszerzona matematyka czy co najmniej dwa języki obce na poziomie rozszerzonym. Dlatego przed wyborem przedmiotów na egzamin maturalny należy dobrze zweryfikować, co dokładnie wymagane jest na wymarzonym kierunku.
Profesjonalny sklep internetowy Kwietnik to bogata oferta roślin do domu i przydomowego ogródka lub balkonu. Dzięki niemu możliwe jest stworzenie niepowtarzalnego, naturalnego klimatu dzięki obecności kwiatów, traw czy krzewów. W asortymencie znaleźć można także wszystkie inne dodatki,...
ParasoleDlaCiebie.pl to specjalistyczny sklep internetowy w całości poświęcony parasolom. Klienci znajdą w nim wszystkie warianty nowoczesnych parasoli, które będą dobrze wpisywać się w różne, wizualne potrzeby i osobiste estetykę związaną zarówno z ochroną przed deszczem, jak i...
Mająca swoją siedzibę we Wrocławiu firma Winrol, działająca również i w okolicach tego miasta, świadczy swoje usługi w zakresie zakupu i montażu wszelkich osłon okiennych, takich jak: żaluzje drewniane i aluminiowe, poziome i pionowe, rolety klasyczne, rzymskie i dachowe oraz tkaninowe...
Skóra jest jednym z najbardziej delikatnych narządów. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jej w należytym stanie oraz pielęgnacja. Warto przy tym...
Mająca swoją siedzibę we Wrocławiu firma Winrol, działająca również i w okolicach tego miasta, świadczy swoje usługi w zakresie zakupu i...
ParasoleDlaCiebie.pl to specjalistyczny sklep internetowy w całości poświęcony parasolom. Klienci znajdą w nim wszystkie warianty nowoczesnych...